NEDEN TIP FAKÜLTESİ?

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi evrensel değerleri benimseyen, etik kavramlara bağlı, araştırmacı ve sorgulayıcı, alanında fark yaratan, günümüzün gereksinimlerini dikkate alarak kendini sürekli geliştiren, toplum sağlığına duyarlı, birikimini toplumun gereksinimlerine uyarlayabilen,  amacı öncelikle insan sağlığını korumak ve geliştirmek olan tıp doktoru yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefe ulaşmak için her yıl gereksinimlere göre programını yenileyen Tıp Fakültemizde eğitim-öğretim; alanlarında tecrübeli, ulusal-uluslararası düzeyde projeler yürütmüş, tıp mesleğinde ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış akademisyen kadrosuyla yürütülmektedir.  Birinci sınıftan itibaren poliklinik ve cerrahi çalışmaları izleme olanağı olan öğrencilerimize ileri düzeyde olanaklara sahip araştırma laboratuarlarında, ilgili öğretim gözetiminde, araştırma yapma olanakları da sunulmaktadır. Sıcak bir ortam sunan üniversitemizde öğretim üyeleriyle rahat iletişim içinde olan öğrencilerimiz özel veya eğitim-öğretime ilişkin alanlarında fark yaratacağını düşündükleri isteklerini doğrudan öğretim üyelerine veya idari birimlere iletebilmektedirler. Başıbüyük’teki Marmara Eğitim Köyü Kampusu Temel Tıp Bilimleri Binasında tümüyle yeniden düzenlenen dersliklerde ve laboratuarlarda eğitim gören birinci ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimiz diğer fakültelerin sunduğu olanaklardan da yararlanabilmektedirler. Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf öğrencileri eğitimlerine Maltepe Yerleşkesi’ndeki hastanenin değişik birimlerinde stajlar şeklinde devam etmektedirler.

Tıp Fakültesi’nde, sürekli değişen toplumsal ihtiyaçlara ve sağlık sistemindeki gerek yönetsel gerekse teknik gelişmelere uygun olarak dinamik bir eğitim programı sürdürülmekte; teorik ders konuları ile laboratuar, hasta başı eğitim ve alan çalışmaları gibi pratik uygulamalar “Entegre Eğitim Sistemi” şeklinde verilmektedir. 1997 yılında Türkçe dilinde eğitime başlayan Tıp Fakültesi 2013-2014 yılından itibaren İngilizce dilinde de eğitim vermeye başlamıştır. 

Fakültede lisans eğitiminin yanı sıra lisanüstü (tıpta uzmanlık) eğitimi de verilmektedir.

Sıcak bir ortamda kaliteli bir eğitim almaktan keyif alacağınızı düşünüyoruz.  Sizleri aramızda görmekten kıvanç duyacağız.

Prof. Dr. Esra SAĞLAM
Dekan

Neden Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi?